Jednoduché riešenie vašich nezaplatených faktúr

Akonáhle uplynie splatnosť faktúry, môže vás inkasná služba od TIMOCOM podporiť pri získaní peňazí.

Ako neutrálny prostredník vám pri každom prípade individuálne poradíme a v mnohých prípadoch sa nám podarí postarať sa o to, že neuhradené pohľadávky budú zaplatené. Advokát Alexander Oebel a jeho tím sa môžu pochváliť viac ako 87 % úspešnosťou.

Pomáhame vám v celej Európe v 27 jazykoch. V prípade, že vaši obchodní partneri meškajú s platením, môžete sa spoľahnúť na kompetentnú pomoc inkasného tímu. Záležitosti našich používateľov vybavujeme rýchlo, výhodne a mimosúdne tak, aby ste sa s nezaplatenou pohľadávkou nemuseli obracať na súd. Férovosť a poctivosť prispievajú k tomu, aby vaše obchodné vzťahy príliš neutrpeli. Medzinárodné inkaso je pre vás férovým a dôsledným partnerom pri správe pohľadávok.

>87%

Úspešnosť v roku 2021


Toto ponúka služba Medzinárodné inkaso od TIMOCOM

 • jednoduché a pohodlné poverenie on-line
 • od roku 2003 s oficiálnym úradným povolením
 • kompetentné poradenstvo a pomoc pri vymáhaní vašej pohľadávky
 • služby poskytované v celej Európe v 27 jazykoch
 • rýchle a diplomatické riešenie pri spravovaní pohľadávok
 • úspešnosť viac ako 87 % zo všetkých prípadov

Poverenie je snadné


 Stiahnuť formulár a vyplniť

 Vaša kontaktná osoba sa vám ozve a postará sa o zvyšok ‒ vo vašom rodnom jazyku!

Ponúkame kalkulátor poplatkov, s ktorým máte úplný prehľad o poplatkoch. Okrem základnej ceny 20 eur sú ďalšie účtované poplatky závislé od výšky pohľadávky. Tieto poplatky sa riadia nemeckými zákonnými predpismi upravujúcimi poplatky. Poplatok za úspešné prípady si môžete v niekoľkých krokoch spočítať pred poverením.

Často kladené otázky k službe Medzinárodná inkaso

Stiahnite si formulár inkasného príkazu a vyplnený nám ho zašlite e-mailom na inkasso.sk@timocom.com alebo faxom na číslo +420 412 430 301 . Potom vás budeme kontaktovať alebo nám zavolajte na +420 412 430 300 .

Áno, inkasná služba je k dispozícii pre existujúcich zákazníkov TIMOCOM. Ak ešte nemáte uzatvorenú zmluvu, môžete sa zaregistrovať tu.

Nie. Náš tím vám rád pomôže aj v prípade, že máte otvorenú pohľadávku, ktorá nevznikla v rámci Smart Logistics System. Pošlite nám váš inkasný prípad.

V roku 2021 sme boli úspešní vo viac ako 87 % prípadov.

Uplatňujeme poplatok za spracovanie vo výške 20,00 eur. Iba v úspešných prípadoch uplatňujeme aj dodatočnú odmenu za našu inkasnú prácu, ktorá závisí od výšky pohľadávky. Táto odmena sa odvíja od rámca poplatkov stanoveného nemeckým zákonom a môžete si ju spočítať v našom kalkulátore poplatkov ešte pred poverením. Tu si spočítate poplatok, ktorý uhradíte pri úspešnom vymáhaní pohľadávky.

Platí zákonný princíp o škode pri meškajúcich platbách podľa smernice EÚ 2011/7/EÚ. Na základe tejto smernice by sa otvorené pohľadávky mali zaplatiť rýchlejšie. Od zavedenia smernice v krajinách EÚ platia v prípade meškajúcej platby nové práva a povinnosti. Pre veriteľa a dlžníka to znamená nasledujúce:

Faktúry na firmy sa automaticky považujú za meškajúce od 30. dňa po splatnosti. Okrem toho je splatnosť viac ako 60 dní možná iba vo výnimočných prípadoch. Ak však dôjde k omeškaniu platby, môže veriteľ požadovať od dlžníka určité náklady na vymáhanie jeho pohľadávky, ale aj úroky z omeškania.
Náklady na vymáhanie môžu zahŕňať vlastné náklady vzniknuté na základe upomínania omeškania platby, náklady na inkaso alebo právnika. Pre veriteľa to znamená, že dlžníkovi môže dať uhradiť náklady za inkasnú službu. K týmto nákladom patrí tiež odmena, ktorú zaplatíte v úspešnom prípade. To znamená, že veriteľ môže od dlžníka požadovať, aby uhradil všetky náklady na inkaso (základný poplatok aj nárok na odmenu v úspešnom prípade), ak je pohľadávka v omeškaní a dlžník je zodpovedný za omeškanie.

Dôležité je, že tieto pravidlá platia iba pre faktúry, ktoré

 • vychádzajú zo zmluvných dohôd, teda napríklad nie za škody alebo dvojité platby,
 • sú preukázateľne meškajúce a
 • dlžník sídli na území EÚ.


Upomienka alebo podobná výzva na platbu zo strany veriteľa už nie je nevyhnutná, možno ju však urobiť dobrovoľne, čo sa stále považuje za zmysluplné a odporúčané, aby sa v ideálnom prípade nemuselo zachádzať tak ďaleko.

Náš inkasný tím rieši prípady z celej Európy a svoje služby ponúka v nasledujúcich jazykoch:

 • bulharčina (BG)
 • dánčina (DA)
 • nemčina (DE)
 • angličtina (EN)
 • fínčina (FI)
 • francúzština (FR)
 • gréčtina (EL)
 • taliančina (IT)
 • chorvátčina (HR)
 • lotyština (LV)
 • litovčina (LT)
 • macedónčina (MK)
 • holandčina (NL)
 • nórčina (NO)
 • poľština (PL)
 • portugalčina (PT)
 • rumunčina (RO)
 • ruština (RU)
 • švédčina (SV)
 • srbčina (SR)
 • slovenčina (SK)
 • slovinčina (SL)
 • španielčina (ES)
 • čeština (CS)
 • turečtina (TR)
 • ukrajinčina (UA)
 • maďarčina (HU)

Áno, náš inkasný tím pracuje medzinárodne, predovšetkým v Európe, vo vašom rodnom jazyku. Zahraničné inkasné prípady pre nás nie sú problém.

V prípade platobnej neschopnosti je majetok dlžníka spravidla pod správou insolvenčného súdu alebo externého správcu. Ten spravuje pohľadávky a stará sa o rozdelenie zvyšného majetku. Tým je zaistené, že so všetkými veriteľmi bude zaobchádzať rovnako.

Každý štát má stanovený vlastný postup, akým si veriteľ prihlási svoju pohľadávku. Tu odporúčame si okamžite prihlásiť pohľadávku u správcu konkurznej podstaty, aby ste boli v konaní zohľadnení ako veriteľ a zostávajúca suma nebola znížená o náklady na zastupovanie.

Naším cieľom je podporovať veriteľov pri vymáhaní ich oprávnených pohľadávok. V prípade problémov na strane dlžníka môžeme napríklad dohovoriť splátkový kalendár, aby veriteľ svoje peniaze dostal. Zároveň TIMOCOM svojim používateľom Smart Logistics System zabezpečuje, aby nevznikali ďalšie dlhy.

Ak používateľ nechce zaplatiť bez udania dôvodu, je toto správanie v rozpore s kritériami kvality TIMOCOM. Nemôže teda potom zostať v sieti preverených zákazníkov.

Tu si stiahnite náš inkasný príkaz vo formáte PDF.

Inkasný príkaz - stiahnutie (755 kB)

Služba Medzinárodné inkaso

Hore