Viac istoty v každodennom plánovaní

Pomocou plánovania trás a kalkulácie výdavkov môžete zistiť priamo v aplikáciách Prepravy a Voľné vozidlá trasu príslušnej relácie a z toho vyplývajúce priame a nepriame výdavky na jazdu vychádzajúce z vašej prepravnej objednávky alebo z výberového konania.


Vaše výhody:

  • Plánujte trasy tak, aby vyhovovali vašim nákladným vozidlám.
  • Vypočítajte vaše výdavky na dopravu pomocou individuálnych sadzieb vrátane zobrazenia spoplatnených úsekov (km).
  • Zadajte polohu vášho vozidla do plánovania trasy a dojazd započítajte do vašej ceny za dopravu.
  • Informácie o stavbách a obmedzeniach v doprave, o čerpacích staniciach UTA, autodielňach a DocStops

Plánovať trasy

Tu sa vaša optimálna trasa zobrazí graficky. Výpočet trasy zohľadňuje možné obmedzenia pre nákladné vozidlá, ktoré sú prispôsobené podľa typov vašich vozidiel, a zobrazí spoplatnené úseky.

Plánovať trasy pomocou zobrazenia na mape vo Smart Logistics System od TIMOCOM

Pomocou nastavenia parametrov trasy upraviť možnosti a vypočítať výdavky na jazdu

Vypočítať náklady

Prispôsobte kalkuláciu trasy vašim individuálnym potrebám nastavením parametrov trasy. Vďaka tomu môžete pomocou vašich individuálnych sadzieb presne naplánovať a vypočítať výdavky na jazdu.

Používajte aplikáciu Trasy & výdavky vo Smart Logistics System.

Vyskúšať zadarmo

Máte otázky? Radi vám pomôžeme:  

Hore